ข่าวสารและบทความ

เรียนเชิญ การประชุมรับฟังความคิดเห็นประชาชน ครั้งที่ 2 โครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมจังหวัดตาก

การประชุมรับฟังความคิดเห็นประชาชน ครั้งที่ 2โครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมจังหวัดตากเรียนเชิญภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน เข้าร่วมประชุม วันที่ 17-18 สิงหาคม 2563โดยจัดเป็นสองกลุ่มพื้นที่ คือ1) กลุ่มตากฝั่งตะวันออก : ณ โรงแรมเวียงตาก ริเวอไซด์ อำเภอเมืองตาก เวลา 9.00-12.00 น.2) กลุ่มตากฝั่งตะวันตก : ณ โรงแรมเซ็นทารา แม่สอด อำเภอแม่สอด เวลา 9.00-12.00 น.***เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในการจัดประชุมจึงมีการเว้นระยะห่าง การตรวจวัดอุณหภูมิ และสวมหน้ากากอนามัยอย่างเคร่งครัด**

บรรยากาศการประชุมรับฟังความคิดเห็นกลุ่มย่อยโครงการวางผังและจัดทำผังเมืองรวมจังหวัดตาก 22 – 26 กรกฎาคม 2562

ทางทีมงานขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งสำหรับความร่วมมือของทุกภาคส่วน ประเด็นที่ทุกท่านนำเสนอจะนำไปพิจารณาประกอบการวางผังฯเพื่อพัฒนาจังหวัดตากต่อไป

เรียนเชิญประชุมกลุ่มย่อย เพื่อรับฟังความคิดเห็นโครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมจังหวัดตาก ครั้งที่ 2-8

การประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 2 : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อำเภอท่าสองยาง)วันจันทร์ ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เวลา 13.00-16.30 น.ณ ที่ว่าการอำเภอท่าสองยาง อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก การประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 3 : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อำเภอแม่สอด อำเภอแม่ระมาด และอำเภอพบพระ)วันอังคาร ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เวลา 08.30-12.00 น.ณ โรงแรมอีโค่ อินน์ แม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก การประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 4 : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อำเภออุ้มผาง)วันพุธ ที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เวลา 08.30-12.00 น.ณ ที่ว่าการอำเภออุ้มผาง อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก การประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 5 : …

%d bloggers like this: