ประมวลภาพกิจกรรม

บรรยากาศการประชุมรับฟังความคิดเห็นกลุ่มย่อยโครงการวางผังและจัดทำผังเมืองรวมจังหวัดตาก 22 กรกฎาคม 2562 – 26 กรกฎาคม 2562

%d bloggers like this: