ติดต่อสอบถาม

กรมโยธาธิการและผังเมืองกระทรวงมหาดไทย
224 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320
0-2201-8000
https://dpt.go.th/

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตาก
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตาก 202 ม.7 ต.ป่ามะม่วง อ.เมือง จังหวัดตาก 63000
0-5551-1222 หรือ 0-5551-1223
http://pvnweb.dpt.go.th/tak/

บริษัท เอสไอเอ็ม เทคโนโลจิสต์ จำกัด
เลขที่ 44, 46 อาคารไพลินปาร์ค ชั้น 4 ซ.รัตนาธิเบศร์ 28 ถ.รัตนาธิเบศร์ ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
0-2965-8821
asiaspaceplanning@gmail.com

%d bloggers like this: