เรียนเชิญ การประชุมรับฟังความคิดเห็นประชาชน ครั้งที่ 2 โครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมจังหวัดตาก

การประชุมรับฟังความคิดเห็นประชาชน ครั้งที่ 2
โครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมจังหวัดตาก
เรียนเชิญภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน เข้าร่วมประชุม วันที่ 17-18 สิงหาคม 2563
โดยจัดเป็นสองกลุ่มพื้นที่ คือ
1) กลุ่มตากฝั่งตะวันออก : ณ โรงแรมเวียงตาก ริเวอไซด์ อำเภอเมืองตาก เวลา 9.00-12.00 น.
2) กลุ่มตากฝั่งตะวันตก : ณ โรงแรมเซ็นทารา แม่สอด อำเภอแม่สอด เวลา 9.00-12.00 น.
***เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในการจัดประชุมจึงมีการเว้นระยะห่าง การตรวจวัดอุณหภูมิ และสวมหน้ากากอนามัยอย่างเคร่งครัด**

บรรยากาศการประชุมรับฟังความคิดเห็นกลุ่มย่อยโครงการวางผังและจัดทำผังเมืองรวมจังหวัดตาก 22 – 26 กรกฎาคม 2562

ทางทีมงานขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งสำหรับความร่วมมือของทุกภาคส่วน

ประเด็นที่ทุกท่านนำเสนอจะนำไปพิจารณาประกอบการวางผังฯเพื่อพัฒนาจังหวัดตากต่อไป

เรียนเชิญประชุมกลุ่มย่อย เพื่อรับฟังความคิดเห็นโครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมจังหวัดตาก ครั้งที่ 2-8

การประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 2 : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อำเภอท่าสองยาง)
วันจันทร์ ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เวลา 13.00-16.30 น.
ณ ที่ว่าการอำเภอท่าสองยาง อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก

การประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 3 : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อำเภอแม่สอด อำเภอแม่ระมาด และอำเภอพบพระ)
วันอังคาร ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เวลา 08.30-12.00 น.
ณ โรงแรมอีโค่ อินน์ แม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

การประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 4 : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อำเภออุ้มผาง)
วันพุธ ที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เวลา 08.30-12.00 น.
ณ ที่ว่าการอำเภออุ้มผาง อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก

การประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 5 : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อำเภอเมืองตาก อำเภอบ้านตาก อำเภอวังเจ้า และอำเภอสามเงา)
วันพฤหัสบดี ที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เวลา 08.30-12.00 น.
ณ โรงแรมเวียงตาก ริเวอร์ไซด์ อำเภอเมือง จังหวัดตาก

การประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 6 : กลุ่มพาณิชยกรรม การค้า การบริการและการท่องเที่ยว
วันพฤหัสบดี ที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เวลา 13.00-16.30 น.
ณ โรงแรมเวียงตาก ริเวอร์ไซด์ อำเภอเมือง จังหวัดตาก

การประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 7 : กลุ่มเกษตรกรรม
วันศุกร์ ที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เวลา 08.30-12.00 น.
ณ โรงแรมเวียงตาก ริเวอร์ไซด์ อำเภอเมือง จังหวัดตาก

การประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 8 : โครงสร้างพื้นฐาน
วันศุกร์ ที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เวลา 13.00-16.30 น.
ณ โรงแรมเวียงตาก ริเวอร์ไซด์ อำเภอเมือง จังหวัดตาก

สามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมงานได้ทาง
1. Facebook โครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมจังหวัดตาก
2. อีเมล supanai.asiaspaceplanning@gmail.com (คุณศุภนัย)
3. โทรศัพท์เพื่อลงทะเบียน หรือสอบถามข้อมูล เบอร์ 086-770-4646 (คุณอิสรีย์)

ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับ