เรียนเชิญประชุมกลุ่มย่อย เพื่อรับฟังความคิดเห็นโครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมจังหวัดตาก ครั้งที่ 2-8

การประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 2 : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อำเภอท่าสองยาง)
วันจันทร์ ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เวลา 13.00-16.30 น.
ณ ที่ว่าการอำเภอท่าสองยาง อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก

การประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 3 : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อำเภอแม่สอด อำเภอแม่ระมาด และอำเภอพบพระ)
วันอังคาร ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เวลา 08.30-12.00 น.
ณ โรงแรมอีโค่ อินน์ แม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

การประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 4 : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อำเภออุ้มผาง)
วันพุธ ที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เวลา 08.30-12.00 น.
ณ ที่ว่าการอำเภออุ้มผาง อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก

การประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 5 : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อำเภอเมืองตาก อำเภอบ้านตาก อำเภอวังเจ้า และอำเภอสามเงา)
วันพฤหัสบดี ที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เวลา 08.30-12.00 น.
ณ โรงแรมเวียงตาก ริเวอร์ไซด์ อำเภอเมือง จังหวัดตาก

การประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 6 : กลุ่มพาณิชยกรรม การค้า การบริการและการท่องเที่ยว
วันพฤหัสบดี ที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เวลา 13.00-16.30 น.
ณ โรงแรมเวียงตาก ริเวอร์ไซด์ อำเภอเมือง จังหวัดตาก

การประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 7 : กลุ่มเกษตรกรรม
วันศุกร์ ที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เวลา 08.30-12.00 น.
ณ โรงแรมเวียงตาก ริเวอร์ไซด์ อำเภอเมือง จังหวัดตาก

การประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 8 : โครงสร้างพื้นฐาน
วันศุกร์ ที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เวลา 13.00-16.30 น.
ณ โรงแรมเวียงตาก ริเวอร์ไซด์ อำเภอเมือง จังหวัดตาก

สามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมงานได้ทาง
1. Facebook โครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมจังหวัดตาก
2. อีเมล supanai.asiaspaceplanning@gmail.com (คุณศุภนัย)
3. โทรศัพท์เพื่อลงทะเบียน หรือสอบถามข้อมูล เบอร์ 086-770-4646 (คุณอิสรีย์)

ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: